• 021-28422901

محصولات

تجهیزات آزمایشگاهی آنالیز فراورده های نفتی

  فراورده های نفتی

 

01

Kinematic Viscosity Bath| حمام ویسکوزیته کینماتیک |

ASTM D445, D6074, D6158; IP 71; ISO 3104; DIN 51550;

FTM 791-305; NF T 60-100

 

 

 

 

 

 

02

Low Temperature Viscosity Measured by Rotational Viscometer| ویسکومتر چرخشی دما پایین

ASTM D2983 - Note 2 and Note 10; IP 267 Method B; CEC-L-18A-30; ISO 9262

 

 

 

 

 

 

03

Saybolt Viscosity| ویسکوزیته سیبولت

ASTM D88, D244, E102; AASHTO T72; FTM 791-304

 

 

 

 

 

 

04

Penetration | نفوذپذیری گریس قیر واکس

ASTM D5, D217, D937, D1321, D1403, D2884, D4950, D5329; IP 49, 50, 179, 310; ISO 2137; DIN 51579, 51580, 51804; FTM 791-311, 791-312, 791-313; AOCS Cc 16-60; AACC 58-14; NFT 60-119, 60-123, 60-132,66-004

 

 

 

 

 

 

 

05

Pensky-Martens Closed Cup Flash Point Tester | نقطه اشتعال روش بسته پنسکی مارتنز

ASTM D93; IP 34; ISO 2719; DIN EN 22719;

NF M 07-019; JIS K2265

 

 

 

 

06

Tag Closed Cup Flash Point Tester | نقطه اشتعال روش بسته تگ

ASTM D56; IP 304

 

 

 

 

 

 

07

Cleveland Open Cup Flash Point Tester | نقطه اشتعال روش باز کلیولند

ASTM D92; IP 36; ISO 2592

 

 

 

 

 

08

Flash Point and Sustained Burning of Liquids | نقطه اشتعال

ASTM D3278, D3828, D4206; IP 303; ISO 3679, ISO 3680, ISO 9038;

DOT CFR 49-173.115; IATA

 

 

 

09

Auto ignition Temperature of Liquid Chemicals

ASTM E659

 

 

 

 

10

Aniline Point and Mixed Aniline Point of Petroleum Products |  آنیلین پوینت

ASTM D611; IP 2; ISO 2977; DIN 51775; FTM 791-3601; NF M 07-021

 

 

 

 

 

 11

Saybolt Color of Petroleum Products | رنگ سنج سیبولت

ASTM D156; DIN 51411; FTM 791-101; NF M 07-003

 

 

 

 

 

 

 

12

ASTM Color of Petroleum Products | رنگ سنج ای اس تی ام

ASTM D1500, D6074; IP 196; ISO 2049; FTM 791-102

 

 

 

 

13

Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity | دانسیته ، وزن مخصوص ، درجه ای پی آی

ASTM D287, D1298, D6074, D6158; API MPMS Chapter 9.1; IP 160; ISO 3675; DIN 51757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Coulometric Karl Fischer Titrator | تیتراتور کارل فیشر کولومتریک

ASTM D 1533, D4928, D6304, IP 386, IP 438, API MPMS

Chap. 10.9, BS 60814, ISO 10101-3, ISO 10337, ISO 12937

 

 

 

 

15

Flocculation Titrimeter

ASTM D6703

 

 

 

 

16

Distillation of Petroleum Products at Reduced Pressure | تقطیر در خلاء

ASTM D1160; ISO 6616; JIS K2254

 

 

 

 

 

17

Vacuum Distillation of Crude Oil | پایلوت تقطیر نفت خام

TBP (ASTM D2892)

Potstill (ASTM D5236)

 

 

18

Distillation of Petroleum Products | تقطیر اتمسفریک

ASTM D86, D216, D233, D447, D850, D1078, E133; IP 123, 195; ISO 3405; DIN 51751; FTM 791-

1001, 791-1015; NF M 07-002

 

 

 

19

Sulfur, Trace Sulfur, Volatile Chlorides | آنالایزر گوگرد و کلراید

ASTM D2384, D2747 (Withdrawn 1985), D2784, D2785 (Withdrawn 1987); GPA 2140; IP 243;

ISO 4260; DIN EN 41; NF T 60-142

 

 

 

 

20

Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products | کربن باقیمانده رمسباتم

ASTM D524, D6074; IP 14; ISO 4262; FTM 791-5002; NF T 60-117

 

 

 

 

 

21

Lead in Gasoline, Acidity, Salt Content | نمک، سرب ، اسیدیته

ASTM D2547 (Withdrawn 1989); IP 77, 182, 248; ISO 2083; NF M 07-014, 07-023

 

 

 

 

 

 

22

Conradson Carbon Residue of Petroleum Products | کربن باقیمانده کنرادسون

ASTM D189, D6074; ANS Z-11.25; IP 13; ISO 6615; DIN 51551; FTM 791-5001; NF T 60-116

 

 

 

23

Sediment in Crude Oils and Fuel Oils by the Extraction Method | رسوبات در نفت خام و سوخت

ASTM D473; IP 53; ISO 3735; DIN 51789; FTM 791-3002; NF M 07-010

 

 

 

 

24

Water and Sediment Determination by Automatic Centrifuge | رسوب و آب با استفاده از سانتریفیوژ

ASTM D91, D96, D893, D1796, D1966, D2273, D2709, D2711, D4007,

D5546; IP 75, 145, 359; API MPMS Chapter 10.4, API 2542, 2548; ISO 3734;

DIN 51793; NF M 07-020

 

25

Water and Sediment Determination in Crude Oil by Centrifuge | رسوب و آب با استفاده از سانتریفیوژ 

ASTM D96; API MPMS Chapter 10.4, API 2542

 

 

 

26

Ash from Petroleum Products | خاکستر باقیمانده

ASTM D482, D874, D3174, D4422, D5184;

IP4, IP163, ISO 3987, ISO 6245; NF M 07-045; DIN 51352, DIN 51575

 

 

 

 

 

 

27

Density Meter | دانسیتومتر دیجیتال

ASTM D1250, D4052, D5002, D5931; DIN 51757

 

 

 

 

 

28

Rust Protection by Metal Preservatives in the Humidity Cabinet

ASTM D1748; FTM 791-5310

 

 

 

 

 

 

 

29

Sampling of Petroleum and Petroleum Products and LP Gases | سیلندر نمونه گیری فراورده های نفتی و گاز مایع

ASTM D4057 (formerly ASTM D270), D6074 or

ASTM D1265

 

 

 

 

30

Freezing Point of Aqueous Engine Coolant Solution | نقطه انجماد ضد یخ

ASTM D1177

 

 

 

 

 

31

Color of Maleic and Phthalic Anhydrides | رنگ

D3366

 

 

 

 

32Melting Point Range Apparatus | نقطه ذوب

 

 

 

 

 

 33Constant Temperature Water Baths | حمام دما ثابت

 

 

 

 

 

34Constant Temperature Circulating Baths | سیرکولاتور دمایی

 

 

 

 

 

 

35

Water in Petroleum Products & Bituminous Materials by Distillation | اندازه گیری آب با استفاده از تقطیر

ASTM D95, E123, D244, D370; AASHTO T55, T59; API MPMS Ch. 10.5; IP 74, 291; FTM 791-3001; ISO 3733; NF T 60-113

 

 

 

 

36

Refractive Index of Petroleum Products | ضریب شکست

ASTM D1218, D1747 and D5006

 

 

 

 

37pH / Conductivity Meters | پ هاش متر

 

 

 

 

 

 

38

Total Acid Number (TAN), Total Base Number (TBN), | عدد اسیدی ، عدد بازی

Mercaptan Sulfur and Karl Fischer Water Content of petroleum products

ASTM D664, D2896, D3227, D4739

 

 

39

Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter

| اندازه گیری ارزش حرارتی با استفاده از بمب کالریمتر

ASTM D240; D4809; D5865; D1989; D5468; E711; ISO 1928; DIN 51900; BS1016

 

 

 

 

40

Filter Plugging Tendency Analyzer (FPT)

ASTM D2068; IP 387

 

 

 

 

 

 

41

Oxidation Stability of Foods, Oils, Fats and Biodiesel Fuels | پایداری اکسیداسیون سوختهای زیستی

ASTM D942; IP 142

 

 

42

Oxidation Stability of Gasoline | پایداری در برابر اکسیداسیون بنزین

ASTM D525, D5304; IP 40; ISO 7536, DIN 51799, 51780; FTM 791-3352

Oxidation Stability of Aviation Fuels (Potential Residue Method)

ASTM D873; IP 138; DIN 51799; FTM 791-3354

 

 

 43

Assessing Distillate Fuel Storage by Oxygen Overpressure

ASTM D5304

 

 

 

 

 

44

Existent Gum in Fuels by Jet Evaporation | صمغ در سوخت

ASTM D381; IP 131; ISO 6246; DIN 51784;

FTM 791-3302

 

 

 

45

Accelerated Iron Corrosion in Petroleum Products

ASTM D7548

 

 

 

46

Dew Point Apparatus | نقطه شبنم

ASTM D1142; GPA

 

 

 

 

 

 

47

Copper Strip Corrosion by Liquefied Petroleum (LP) Gases | خوردگی مس ال پی جی

ASTM D1838; GPA 2140; ISO 6251

 

 

 

 

 

 

 

48

Copper Corrosion from Petroleum Products by the Copper Strip | خوردگی مس

Tarnish Test ASTM D130, D6074, D6158; FSPT DT-28-65; IP 154; ISO 2160; DIN 51759; FTM 791-5325

 

 

 

 

 

 

49

Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method) | فشار بخار

ASTM D323; GPA 2140; IP 69; ISO 3007; DIN 51616; FTM 791-1201

 

 

 

 

 

 

50

Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP) Gases (LP-Gas Method) | فشار بخار ال پی جی

ASTM D1267; GPA 2140; IP 161; ISO 4256;

DIN 51754; FTM 791-1201

 

 

 

 

51Wax Appearance Point of Distillate Fuels ASTM D3117

 

 

 

 

 

 

 

52

Smoke Point of Aviation Turbine Fuels | نفطه دود کنندگی

ASTM D1322; ISO 3014; IP 57; DIN 51406; FTM 791-2107

 

 

 

 

 

53

Freezing Point of Aviation Fuels ASTM D2386; IP 16; ISO 3013; | نقطه انجماد سوختهای هوایی

DIN 51421; FTM 791-1411

 

 

 

 

54

Antirust Properties of Petroleum Products Pipeline Cargoes

NACE TM 0172; ASTM D665, D6158, D3603; IP 135; ISO 7120; DIN 51585; FTM 791-4011

 

 

 

 

55

Silver Corrosion by Aviation Turbine Fuels IP 227; | خوردگی نقره سوخت هوایی

ASTM D130, D6074, D6158; FSPT DT-28-65; IP 154; ISO 2160; DIN 51759; FTM 791-5325

 

 

 

 

 

56

Cold Filter Plugging Point of Distillate Fuels | نقطه اتصال فیلتر سرد

ASTM D6371; IP 309; DIN 51428

 

 

 

 

 

 

57

Octane Analyzer for Unleaded Gasolines | عدد اکتان

ASTM D2699, D2700

 

 

 

 

58

Density or Relative Density of Light Hydrocarbons by | چگالی و چگالی نسبی

Pressure Thermohydrometer

ASTM D1657; GPA 2140; IP 235; ISO 3993

 

 

 

 

 

 

 

59

Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by Fluorescent

Indicator Absorption ASTM D1319; IP 156

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Volatility of Liquefied Petroleum (LP) Gases | فراریت ال پی جی

& Residues in Liquefied Petroleum (LP) Gases

ASTM D1837, D2158; GPA 2140; ISO 13757

 

 

 

 

 61

Filterability of Diesel Fuels by Low Temperature Flow Test (LTFT)

ASTM D4539

 

 

 

 

 

 

 

62

Foaming Characteristics of Lubricating Oils ASTM D892, D6082; | تست کف

IP 146; DIN 51566; FTM 791-3211, 791-3213

 

 

 

 

 

63

Water Separability of Petroleum Oils and Synthetic Fluids | جداپذیری آب از روغن

ASTM D1401, D6074, D6158; ISO 6614; DIN 51599; FTM 791-3201

 

 

 

 

 

 

64

Demulsibility Characteristics of Lubricating Oils | دمولسیبیلیتی

ASTM D2711

 

 

 

 

 

 

65

Air Release Properties of Petroleum Oils

ASTM D3427; IP 313; DIN 51381

 

 

66

Oxidation Characteristics of Inhibited Mineral Oils

ASTM D943, D2240, D4636, D5968, D6158; DIN 51586,

51587, 51394; FTM 791-5307, 791-5308

Oxidation Characteristics of Extreme Pressure Lubricating Oils

ASTM D2893

 

 

67

Determination of the Sludging Tendencies of Inhibited Mineral Oils

ASTM D4310

 

 

 

 

68

Oxidation Stability of Mineral Insulating Oils ASTM D2440

Oxidation Stability of Steam Turbine Oils by Rotating Bomb

ASTM D227

Oxidation Stability of Inhibited Mineral Insulating Oil

by Rotating Bomb ASTM D2112; IP 229

Oxidation Stability of Gasoline Automotive Engine Oils by

Thin-Film Oxidation Uptake (TFOUT) ASTM D474

Oxidation Stability of Distillate Fuel Oil (Accelerated Method)

ASTM D2274

69

Corrosiveness and Oxidation Stability of Hydraulic Oils, Aircraft

Turbine Engine Lubricants, and Other Highly Refined Oils

ASTM D4636, D5968; FTM 791-5307, 791-5308; IHC BT-10;

DIN 51394

 

 

 

 

70

Oxidation Stability of Inhibited Mineral Turbine Oils IP 280

Oxidation Stability of Straight Mineral Oil IP 306

Oxidation Stability of Mineral Insulating Oil IP 307

Oxidation Stability of Inhibited Mineral Insulating Oils IP 335

Oxidation Test For Lubricating Oil IP 48

 

 

 

71

Thermal Oxidation Stability of Automotive, Gear Lubricants

ASTM D5704; STP 512A L-60 Performance Test

(formerly CRC L-60 Test); FTM 791 B Method 2504 95

 

72

Rust Preventing Characteristics of Inhibited Mineral Oil in the

Presence of Water (Standard and Horizontal Disc Methods)

ASTM D665, D3603, D6158; NACE TM-01-72; IP 135; ISO 7120; DIN 51355, DIN 51585; FTM 791-4011, 791-5315

 

 

 

73Corrosion of Lead by Lubricating Oils FTM 791-5321

 

 

 

 

 

 

 

74

Pour Point of Petroleum Oils | نقطه ریزش اتوماتیک

ASTM D97; IP 15; ISO 3016; DIN 51597; FTM 791-201

 

 

 

 

75

Cloud Point of Petroleum Oils | نقطه ابری شدن

ASTM D2500; IP 219; ISO 3015; DIN 51597

 

 

 

 

76

Dielectric Breakdown Voltage of Insulating Oils | ثابت دی الکتریک

ASTM D877, D1816; IP 295; FTM 791-5702;

NF C 27-221; IEC 156; VDE

 

 

 

 

77Coking Tendency of Oil FTM 791-3462

 

 

 

78

Evaporation Loss of Lubricating Oils (Noack Test) | اتلاف تبخیری روغن

ASTM D5800; DIN 51851; IP 421

 

 

79

Four Ball Wear and EP

ASTM D2266, D2596, D2783, D2793, D4172, D5183,

IP 239, IP 300

 

 

 

 

 

80

High Frequency Reciprocating Rig (HFRR) | روانکاری سوخت دیزل

Lubricity of Diesel Fuel

ASTM D6079; ISO 12156

 

 

 

81

Timken | تیمکن

ASTM D2509, D2782

 

 

 

 

 

 

82

Corrosion Inhibition Properties of Greases

IP 220; ISO 11007; DIN 51802; NFT 60-135; SIS 15513

 

 

 

83

Pin-On-Disc

ASTM G99

 

 

84

Pin and Vee Block Tester

ASTM D2670, D323

 

 

 

 

 

 

 

85

BOCLE – Lubricity of Aviation Fuel | روانکاری سوخت های  هوایی

ASTM D5001

 

 

 

 

 

 

86

Multi specimen Tester

ASTM D2266, D3702, D4172

 

 

 

 

 

87

Slurry Abrasion Tester

ASTM G105

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Air Jet Erosion Tester

ASTM G76

 

 

 

 

 

 

 

89

Dry Abrasion Tester

ASTM G65

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Universal Wear

ASTM G77, G99

 

 

 

 

 

91

Shear Stability

ASTM D6278

 

 

 

 

 

92

Tapping Torque Tester

ASTM D5619

 

 

 

93

Grease Life Tester

ASTM D3336

 

 

 

 

 

 

 

94

Vane Pump Wear

Indicating Wear Characteristics of Petroleum and Non-Petroleum Hydraulic Fluids in a Constant Volume Vane Pump

ASTM D7043 (replaces ASTM D2882) - ISO 20763

 

 

95

Thermal Oxidation Stability Tester JFTOT

ASTM D3241

 

 

 

 

 

96Evaporation Loss of Lubricating Greases and Oils

ASTM D972, D2878; IP 183; FTM 791-351

 

 

 

 

 

97Evaporation Loss of Lubricating Grease Over Wide Temperature

Range ASTM D2595, D2878

 

 

 

 

 

98Dropping Point of Lubricating Greases | نقطه قطره ای شدن

D566, D4950; IP 132; ISO 2176; DIN 51801; FTM 791-1421

 

 

 

 

 

 

 

99

Dropping Point of Lubricating Grease Over Wide Temperature Range

ASTM D2265, D4950

 

 

 

 

 

100

Oxidation Stability of Lubricating Grease by the Oxygen Bomb Method

ASTM D942; IP 142; DIN 51808; FTM 791-3453

 

 

 101

Corrosion Preventive Properties of Lubricating Greases

ASTM D1743

 

 

 

 

102

Copper Corrosion of Lubricating Grease

ASTM D4048; FTM 791-5309

 

 

 

 

 

 

103

Roll Stability of Lubricating Grease

ASTM D1831; MIL-G-10924SA

 

 

 

 

 

104Apparent Viscosity of Lubricating Greases ASTM D1092

 

 

 

 

 

 

105Grease Mobility U.S. Steel Method; ASTM Draft Method

 

 

 

 

 

 

107

Low Temperature Torque of Grease-Lubricated Wheel Bearings

ASTM D1478, D4693, D4950; FTM 791-334

 

 

 

 

108

Leakage Tendencies of Automotive Wheel Bearing Greases

ASTM D1263; FTM 791-3454

 

 

 

 

 

109

Life Performance of Automotive Wheel Bearing Greases

ASTM D3527, D4950

 

 

 

110

 

 

Leakage Tendencies of Automotive Wheel Bearing Grease

Under Accelerated Conditions ASTM D4290, D4950

 

 

 

111

Water Washout Characteristics of Lubricating Greases | شستشوی گریس

ASTM D1264, D4950; IP 215; FTM 791-3252

 

 

 

 

 

 112Resistance of Lubricating Grease to Water Spray ASTM D4049

 

 

 

 

 

 

113

Oil Separation From Lubricating Grease

ASTM D6184; FTM 791-321

 

 

 

 

 

 

114Oil Separation On Storage of Grease IP 121

 

 

 

 

 

115

Oil Separation From Lubricating Grease During Storage

ASTM D1742; FTM 791-322

 

 

 

 

116

Estimation of Deleterious Particles in Lubricating Greases

ASTM D1404

 

 

 

117

Oil and Grease in Water and Wastewater by Infrared (IR) | اویل و گریس در آب

ASTM D7066; EPA Methods 413.2 and 418.1

 

 

 

 

118

Ductility of Bituminous Materials ASTM D113, P226; | تست کشش قیر

AASHTO T51; ANS A37.11; Federal Specifications SS-R-406C; USDA Method 51 (BUL 12-16); IP 32; DIN 52013

 

 

 

 

119

Softening Point of Bitumen (Ring-and-Ball Apparatus) | نقطه نرمی شدن قیر

ASTM D36, E28; AASHTO T53; IP 58; ISO 4625; DIN 52011; NF T 66-008; EN 1427, 13179

 

 

 

 

 

120Breaking Point of Bitumen, Fraass Method IP 80

 

 

 

 

 

 

121

Accelerated Aging of Asphalt Binder by

Pressurized Aging Vessel (PAV) ASTM D6521

 

 

 

 

 

 122

Loss on Heating of Oil and Asphaltic Compounds

ASTM D6, D1754; Specification E145, Type 1B; AASHTO T47, T179, BS2000

 

 

123

Effect of Heat and Air on a Moving Film of Asphalt

(Rolling Thin Film Oven Test)

ASTM D2872; AASHTO T240

 

 

 

124

Float Test for Bituminous Materials

ASTM D139; AASHTO T50; ANS A37.2

 

 

 

125

Residue and Oil Distillate in Emulsified Asphalts by Distillation

ASTM D244; AASHTO T59

 

 

 

 

 

126

Melting Point of Petroleum Wax (Cooling Curve)

ASTM D87; IP 55; ISO 3841; DIN 51570; FTM 791-1402

 

 

 

 

 

 

127

Oil Content of Petroleum Waxes

ASTM D721; IP 158; ISO 2908; DIN 51571, 51572;

FTM 791-5431

 

 

 

 

128

Solvent Extractables in Petroleum Waxes

ASTM D3235

 

 

 

 

129

Particle counting system | اندازه گیری ذرات - پارتیکل کانتر

ISO 4406, ISO (NIST) and NAS

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Atomic absorption spectroscopy (AAS) | جذب اتمی

Atomic spectroscopy includes a number of analytical techniques used to determine the elemental composition of a sample by examining its electromagnetic spectrum or its mass spectrum

 

131

UV/VIS Spectrophotometers, | اسپکتروفتومتر

high accuracy and reliability measurement to meet various application requirements

 

132

FT-IR Spectrophotometers | اف ای ای آر

high accuracy and reliability measurement to meet various application requirements

 

 

 

133

Gas Chromatography | کروماتوگرافی گازی

cover wide range of applications and requirements in petrochemical, energy and fuels industries.

ASTM D1945, ASTM D1946, ASTM D2163, ASTM D6729, ASTM D6730, ASTM D6733, ASTM D5134, ASTM D4815, ASTM D6751, ASTM D5580, ASTM D2421, ISO 6974, ISO 6975, UOP 539, EN 14106, EN 14110, ASTM D3612 ….

 

 

 

134

Elemental analyzer | آنالیز عنصری

Nitrogen, Sulfur, Chlorine and … analyzer in petroleum products

ASTM D4294, ISO 8754, ASTM D4629, ASTM D5176, ASTM D5453, ASTM D5762, ASTM D6667

 

 

135

ASTM -IP-BS Thermometers |   انواع ترمومترهای تست فراورده های نفتی

These precision thermometers are for mineral and fuel testing in particular and granted a network-independent, precise measuring – e.g. for the determination of the flammability point or the viscosity. The stem types have the graduation indestructibly diffused into the glass surface and are acid- and alkali-resistant

 

 

 

 

 

 

 

136

ASTM Hydrometer | هیدرومتر

The hydrometer is a measuring instrument used to determine the density or the specific weight of liquids. The instrument immerses into the liquid up to the point where the weight force of the displaced liquids corresponds to the weight force of the immersed body.

According to international standards such as DIN, BS, ASTM and ISO

 

 

 

 

 

137

Capillary Viscometer | انواع ویسکومتر شیشه ای

Asphalt Institute Vacuum Viscometer (Reversed Flow)

BS/IP/RF U-Tube Reversed Flow Viscometer

BS/U-Tube Viscometer (Transparent)

CANNON-Fenske Opaque Viscometer (Reversed Flow)

CANNON-Fenske Routine Viscometer

CANNON-Manning Vacuum Viscometer (Reversed Flow)

Ubbelohde Viscometer

Zeitfuchs Cross-Arm Viscometer (Reversed Flow)

Zeitfuchs Transparent Viscometer

تجهیزات آزمایشگاهی آنالیز فراورده های پتروشیمی و پلیمر

محصولات پلیمر

 

 

01

Universal Testing Machine - Tensile Tester

Wide range of application in polymer industries

ASTM D 638, ASTM D 882, ASTM D 1708, ASTM D 5083, ASTM D 2990, ASTM D 3826, ISO 527-2, …..

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Longational Stress Tester 

to determine the elongation stress of ultra-high molecular weight Polyethylene molding and extrusion material

 

 

 

 

03

Pendulum Charpy / Izod impact testers

for tests according to the relevant test standards such as ASTM D256, ASTM D6110, ISO 179, ISO 180, as well as other DIN, ASTM, and ISO standards

 

 

 

04

Melt testing instruments-MFI

for the measurement of melt flow rate (MFR) or melt volume rate (MVR) in quality control and research applications.

ASTM D1238, ISO1133

 

 

 

05

Durometer - Shore Hardness Tester

for the highest accuracy, quality, durability and cost efficiency.

DIN ISO 7619, DIN EN ISO 868, ASTM D2240, NF EN ISO 868, JISK 6253

 

 

 

06

Film Permeability Tester

to measure the gas, oxygen and water vapor permeability of plastics films and packaging materials.

ASTM D1434, ISO 2556, ISO 15105-1, JIS K7126 -2-2006

 

 

07

HDT/VICAT Softening Point

Systems offer Heat Distortion Temperature (HDT) and Vicat Softening Point of plastic materials.

ASTM-D648, ASTM-D1525, ISO-75, ISO-306, DIN 53461, DIN 53460

 

 

 

08

Brittleness Point Temperature Tester

covers the determination of the temperature at which rubber, plastics and elastomers

ASTM D746, JIS-K 7216, ISO 812

 

 

 

09

Environmental Chambers

are capable of simulating a wide range of temperature, humidity, and other environmental conditions

 

 

 

 

 

10

Sample Specimen Preparation Equipment includes:

CNC Sample Preparation Milling Machine

Molding Press for Plastics Sample Preparation

Injection Molding Machine

Manual and Pneumatically cutting press

Notch Cutter

Hollow die punching Machines

 

11

Specific Gravity Tester - Densitometer

Density testing equipment such as different types of Densitometers for measuring solid and liquid specific gravity.

 

 

 

 

12

Elmendorf Tearing Tester

 is designed to determine the ballistic tearing strength of textiles, paper or board. 

ASTM D1922, ASTM D1424, ASTM D689, ISO 13937-1, ISO 6383, ISO 1974

 

 

 

13

Torque & Force Testers

force gauges for a virtually limitless number of tension and compression testing

 

 

 

 

 

14

Drop Dart Impact Tester

which is simple to use as a stand-alone, non-instrumented tester. It is used to measure impact resistance of film, sheet, and laminated materials.

ASTM D1709, ISO 7765-1, JIS K7124

 

 

 

15

Coefficient of Friction Tester

for determining static friction and kinetic friction of all substrates including plastic film, coatings, cartons, textiles and paper. Built-in keypad for statistics display of peak & real-time force, or static & kinetic COF on the console display.  

ASTM D1894

 

16

Film and Paper Thickness Gauges

Thickness Testers for plastic films, composite films, adhesives, adhesive tapes, laminated films, plastic films, paper and other materials.

 

 

 

17

Rotary Abrasion Tester

The Rotary Platform Abrasion Testing method has been a popular test method for evaluating abrasion and wear resistance. 

ASTM-D1044、ASTM-D3884、DIN52347、DIN53109、ISO-5470-1

 

 

 

 

 

18

Film Heat Shrink Tester

designed to evaluate the heat shrinking property of plastic materials and films.

ASTM D2732

 

 

19

Full range of Clicker Presses

starting from manual versions, up to auto-pneumatic models, as well as Hydraulic types available in various capacities to conveniently cut your perfectly sized specimens.

 

 

 

 

20

Freezing Tester units

are used to test the bending/flexing durability of rubber, plastics, synthetic leather, shoes, etc.

ASTM D 1790, ASTM D1593

 

 

 

 

 21

Gardner impact testers,

available in a few variations have gained wide acceptance as a means of testing the impact resistance of many types of coatings from paints and vanishes to tough plated, plastic or laminated coatings.

ASTM D 2794, D 5420, D 3029, D 4226 and G14

 

 

22

Carbon Black content analyzer

for determination of ash and/or carbon black content of rubber, or carbon black in olefin plastics.

ISO 247 Rubber - Determination of Ash

ISO 1408 Rubber - Determination of carbon black content

ASTM D297 Rubber - Determination of carbon black and ash content

ASTM D1603 Plastics - Test method for carbon black in olefin plastics

 

23 

Spectrophotometer – Color Meter

is used for total Appearance Control - color and gloss in one unit

 

 

 

24

Transparency Meter - Haze

Plastics and Color testing equipment such as Haze-Gard-i - Transparency Meter.

ASTM D1003 – illuminants C and A Non-compensated method

ISO 13468 – illuminant D65 Compensated method

 

25

Gel Timer

for determining the gel time of resinous plastics, adhesives, crying oils, two component elastomers, and paints

 

 

 

 

26

Fog Tester

fogging characteristics of interior materials in auto mobiles has become increasingly important in order to minimize harmful contaminants and ensure safe driving conditions.

ISO 6452 and ASTM D5393

 

27

Salt Spray Tester

Salt Spray Cabinet - extensive range of advanced plastics and rubber testing equipment such as Salt Spray Tester

ASTM-B117, JIS-D0201, JIS-H8502, JIS-H8610, JIS-Z2371

 

 

 

28

Packaging Compression Tester

It is very important to evaluate compressive resistance of packaging material before its selection for maintaining product shape, quality while its transportation, distribution and handling in bulk.

ASTM D 642, ASTM D 4169, TAPPI T804, ISO 2872, ISO 12048, JIS Z0212

 

 

29

Film Impact Tester

is widely used in research institutes, quality control laboratories, packaging industries, and inspection agencies and so on, to test the impact resistance (toughness) of various packaging films, metal foils, coated paper etc.

ASTM D3420

 

 

30

Apparent Bulk Density Testers

to measure apparent density, bulk factor, and where applicable, the pour ability of plastic materials such as molding powders.

ASTM D 1895

 

 

31

Laboratory Mixing Extruder

 laboratory tool developed to evaluate the process ability of a variety of plastics and rubbers prior to production

 

 

 

32

Limiting Oxygen Index Chamber

determines the relative flammability of plastics and other materials

ASTM D2863, ISO 4589, BS 2782 part 141

 

 

 

33

Capillary Rheometer

The Capillary Rheometer - is specially designed to determine the flow behavior and viscosity of high polymers, polymers, thermoplastics and elastomers

 

 

 

 

 

34

Full Notch Creep Tester

Full Notch Creep Tester (FNCT) - QT-FNCT-6 Series - For Testing of Plastics Materials is used to determine the stress cracking resistance of polyethylene materials in any environment.

ISO 16770 and ISO3501

 

 

 

35

Differential Scanning Calorimeter combines the advantage of intelligence, modern technology, robust, compact and cost efficient thermal analysis.

Oxidation induction time of polyethylene

Curing percentage of epoxy

Anti-oxide of lubricant

Enthalpy change of material

Glass transition temperature

Extrapolated onset temperature

Melting point for crystalline polymer

36

Minimum Film Formation Temperature Tester

 is used to measure Minimum film forming temperature, white point/glass transition temperature of dispersion materials, synthetic resins, and enamels, as well as blocking power and stacking capability of coated papers, foils, prints.

DIN 53787 - DIN 53 366 – ASTM D 2354 - ASTM D 1465 – ISO 2115 - ISO/DIS 4622

 

37

Opacity Meter

indicates relative opacity of plastic film, paper, laminates, printed packaging and other materials

 

 

 

38

Environmental Stress Cracking Tester

 is used to determine of the susceptibility of ethylene plastics, as defined in terminology D883, to environmental stress-cracking when subjected to the conditions specified in ASTM D1693-01.

 

 

 

39

Molding Press

 is designed for shaping samples made of plastics and various polymers by means of different molds under high temperature and pressure

 

 

 

 

40

Reblock Tester

 is designed to measure the undesired static adhesion which can exist between layers of certain types of plastic films.

ASTM D3354-A: Blocking Load by Parallel Plate Method

 

 

 

 

41

Hydrostatic Pressure Tester

This Hydrostatic Pressure Tester is mainly used in testing the short-time hydraulic failure and resistance to constant internal pressure of the plastic pipes for the transport of fluids

 

 

42

Rapid Crack Propagation (RCP) Tester

To designed to determine the critical pressure or critical temperature for rapid crack propagation of plastic pipe, PVC or other relevant materials.

 

 

43

Piping System Joints Leak Tightness Tester

To designed to determine the leak tightness of elastomeric sealing ring type of joints for buried thermoplastic non-pressure piping systems

 

44

Pipe cutting and chamfering machine

To cutting and chamfering big pipes. Cooperating with pipe extrusion production line, makes it an ideal machine for pipe manufacturer, as well as for quality inspection and research institution mainly used for cutting and chamfering big pipes.

 

 

 

 

45

Pipe Notch Milling Machine

To determine resistance to the slow crack expansion. It is widely used in pipe manufacturing, water supply and drainage projects or Industrial field

 

 

 

 

46

Ring Stiffness Tester

To determine ring stiffness, ring softness and compression of thermoplastic pies having circular cross-section

 

 

 

 

 

47

Manhole mechanical property tester

to determine the performance of inspection chamber, manhole frame as well as manhole wall. It can be used to test shear strength and the axial loading performance of manhole base.

 

 

 

 

48

Buckling Resistance Tester for Thermoplastic Drainage

To simulate the conditions when manhole is buried underground and for checking its resistance to the force from underground water

 

 

 

 

49

Static Constant Loading Tester

to determine the resistance to the axial static constant load of plastic manhole.

 

 

 

 

 

50

Manhole impact tester

To test the impact performance of manhole base and manhole wall

 

 

 

 

 

51

The Thermal Recycling Testers for Plastic Pipes

To evaluate the function of hot and cold water-pipes PP,PE-X, PVC-C, PB), under a certain pressure for 5000 cycles

 

 

52

Pipe Opacity Tester

To determine the opacity of pipes and fittings. It is an ideal device for pipe manufacturers, research and inspection institutions

 

 

 

 

 

53

Pipe Wall Thickness Tester

to determine wall thickness for pipes (PE, PB, PEX-Al-PEX, etc.) at the maximum axial depth of 400mm.

Pipe Wall Thickness Tester is widely used in pipe manufacturing, water supply and drainage projects or Industrial field

 

 

 

54

Moving Die Rheometer

measures the change in stiffness of a rubber sample. The sample is compressed between two heated platens and by an applied oscillating force. 

ASTM D5289, ISO-6502

 

 

 

55

Flexing Tester

Conforms to ASTM D-430 method "B" and ASTM D-813 standards to measure the ability of soft rubber compounds, leather and similar materials to resist dynamic fatigue

 

 

 

 

56

Abrasion tester

is used to determines the resistance of elastomers by the frictional loss of the rubber in products, such as tires, conveyor belts, hoses, footwear, floor covering etc.

DIN 53516, DIN ISO 4649

 

57

Stress Relaxation Tester

for continuous measurement in either compression or tension.

ISO 3384, ISO 6914 and ASTM D6147

 

 

58

Rebound Resilience Elasticity Tester

DIN 53512, DIN 53573, ASTM D 1054, NF ISO 4662

The Rebound Resilience Elasticity Tester - DIGITEST II is a digital apparatus. Determination of the resilience elasticity of elastomers, soft elastic foams and similar during shock loading calculation of median value

 

59

Automatic Creep and Stress Relaxation Tester

ISO 3384 and ISO 899-1

For Testing of Rubber - tests can be done. The instrument is based on temperature oven, which means that each test station can run with an individual temperature

 

60

Gehman Tester,

for determination of the relative stiffness characteristics of vulcanized or thermoplastic rubbers, also called the Gehman procedure.

ASTM D1053, ISO 1432

 

 

 

61

TR temperature retraction Tester,

for determination of low temperature characteristics by the temperature retraction procedure according to ISO 2921 and ASTM D-1329

 

 

 

 

 

62

Hot Set Tester

for Cable Material is made for hot set testing of cable material according to IEC 811-2-1

 

 

 

 

 

63Ball Rebound Tester for Foam Materials

The microcomputer controlled ball-rebound-tester is designed for the determination of the rebound elasticity of foam materials acc. to ASTM D 3574 and DIN EN ISO 8307.

 

 

 

 

64

Foam Pressure Rheometer

 is for the determination of various vulcanization characteristics of different rubber compounds

 

 

 

65

Mooney Viscometer

The Mooney Viscometer measures the change in a rubber and plastic elastomer properties over time, from uncured to scorched state.

ASTM-D1646, ISO-289,JIS K 6300

 

 

 

66

Ross Rubber Flexing Machine

is designed to determine "resistance of vulcanized or synthetic elastomers to cut growth. It conforms to ASTM Method D1052, as well as ISO-4643

 

 

67

Goodrich Flexometer

Flexometer, commonly known as "Goodrich Flexometer" which has been manufactured since 1985.

ASTM D 623, DIN 53 533, or ISO 4666

 

 

 

 

68

Compression Set Testing

according to ASTM D395 test method, measures the ability of rubber to return to its original thickness after prolonged compressive stresses at a given temperature and deflection

 

 

 

69

Resistance Tester,

determines Electrical resistance on conductive and antistatic Rubber products according to ISO 2878

 

 

 

70

Foam Rubber Reciprocating Compression Tester

 is designed for determining the deformation set of foam plastics.

ISO-7214, JIS K6382-1995, JIS K6767-1999

 

 

 

 

71

Mechanical Stability Tester

To determine the mechanical stability of rubber latex concentrate, also suitable for pre vulcanized rubber latex concentrate

تجهیزات آزمایشگاهی آنالیز مواد غذایی ، آب و پساب

water

 

1

Portable Spectrophotometer for water analysis | اسپکتروفتومتر پرتابل 

wavelength range of 340 to 800 nm

 

 

 

 

2

Laboratory Spectrophotometer for water analysis | اسپکتروفتومتر  آزمایشگاهی

wavelength range of 320 to 1100 nm  split beam

 

 

 

 

 

3

Laboratory UV/VIS Spectrophotometer | اسپکتروفتومتر  آزمایشگاهی

wavelength range of 190 to 1100 nm  split beam

for both routine laboratory tasks and demanding applications

 

 

4

Portable Turbidity Meter | کدورت سنج پرتابل

 

 

 

 

5

Laboratory Turbidity Meter | کدورت سنج آزمایشگاهی

 

 

 

6COD and TOC digital Thermo Reactor | ترموراکتور سی او دی

 

 

 

 

 

7

Potentiometric Titrators | تیتراتور پتانسیومتریک

 

 

 

 

 

 

8TOC Analyzer |

 

 

 

 

 

 

9

BOD Instrument | بی او دی متر

 

 

 

 

 

 

10Colorimeter | رنگ سنج

 

 

 

 

11

Beverage Analyzer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Portable Meters for drinking water and wastewater | پ هاش متر ، هدایت سنج، اکسیژن محلول پرتابل  

pH, Dissolved Oxygen (DO), Conductivity, Total Dissolved Solids (TDS), Ions (ISE), BOD, and RedOx (ORP).

 

 

 

 

 

 

13

Laboratory Meters for drinking water and wastewater | پ هاش متر ، هدایت سنج، اکسیژن محلول رومیزی

pH, Dissolved Oxygen (DO), Conductivity, Total Dissolved Solids (TDS), Ions (ISE), BOD, and RedOx (ORP).

 

 

 

 

 

14

Chemistries, Reagents and Standards | معرف های شیمیایی

high-quality reagents for routine water analysis

 

 

15

Fat Determination | اندازی گیری چربی

Solvent extraction is used to determine the quantity of various components contained in agricultural, industrial or environmental samples. Soxhlet extraction is one of the most widely used analytical techniques

 

 

 

 

 

16

Carbon, Nitrogen and Protein Analyzer for testing both solid and liquid samples. | کربن ، نیتروژن ، پروتیین

 

 

 

 

 

 

17

Fiber Analyzers suitable for the crude fiber analysis and detergent fiber extraction according to official standard methods. | اندازه گیری فیبر

 

 

 

 

 

18

JAR Test & Leaching Test - Flocculators | جار تست

separation of pollutants in waste-water treatment plants.

 

 

19

Shelf Life Investigations by Oxidation of fats contained in foods | اندازه گیری طول عمر مواد غذایی

 

 

 

20

Trace Determination of Heavy Metals

for the hot digestion of sludge coming from water treatment plants, soil, compost, waste-water or vegetable materials

  • تهران خیابان پاسداران بوستان نهم پلاک 108
  • 021-28422901
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
Captcha
بالا